Vozovnice

Čas prodaje in prodajna mesta:

Vozovnico lahko kupite v predprodaji od 24. avgusta 2020, na prodajnem mestu.
NOVAK BUS, d.o.o. Planinska cesta 24, 8290 Sevnica.
 
 
PREDPRODAJA VOZOVNIC OD 24.08.2010 do 31.08.2020
 
DELOVNI ČAS:
 
Od ponedeljka, 24.08. do peteka, 28.08. in ponedeljek 31.8.: 08:00 – 16:00 ure
 
Od 1.9. dalje vse šolske dni: pon – pet od 8:00 do 12:00
V popoldanskem času po dogovoru: 051 637 443
 
ODDAJA DOKUMENTOV ZA IZDELAVO VOZOVNICE, JE PO DOGOVORU MOŽNA TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA – 051 637 443
 
sobote, nedelje in praznike zaprto!
 
Čas malice med 11:00-12:00
 

ZA VSAKO ŠOLSKO LETO JE POTREBNO PRVI NAKUP VOZOVNICE NAREDITI NA PRODAJNEM MESTU PREVOZNIKA.

(tisti, ki že imate kartico jo morate prinesti sabo)

PRVI NAKUP V NOVEM ŠOLSKEM LETU NA AVTOBUSU NI MOŽEN!

 
 
 
 

Za nakup vozovnice potrebujete:

 • Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, ki mora biti pravilno izpolnjena – EMŠO
 • Potniki, ki ste že uporabniki sistema IJPP, morate obvezno priložiti kartico in  vlogo – potrebne podatke, za novo šolsko leto na prodajnem mestu ob nakupu nove vozovnice
 • “Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja” (v primeru praktičnega izobraževanja)
 • Plačilo je možno le z gotovino.

Vlogo dobite:

 

 Opozorilo: Če je vlagatelj mladoleten je na vlogi potrebno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku.
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
“Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«

Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice za šolsko leto 2020/2021
Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih sprembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec “Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice”.
Upravičenec do nakupa subvencionirane dijaške vozovnice je:
vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

 • dijaka,
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju ali prijavljen na zavodu, do 26. leta starosti,
 • Status potrdi vzgojno-izobraževalni zavod v drugem delu obrazca »Vloga«.

Vrste subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna,
 • mesečna za 10 voženj
 • letna vozovnica in letna vozovnica za 10 voženj,
 • polletna vozovnica in polletna vozovnica za 10 voženj.

CENE DIJAŠKIH VOZOVNIC

Cene vozovnic so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

Razredi oddaljenosti   Cena MESEČNE Cena LETNE Cena POLLETNE
       -20%  -10%
do vključno 60 km   25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km   35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km   55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

Cena mesečne vozovnice za 10 voženj je enotna, ne glede na  razdaljo prevoza, in znaša 20,00 EUR, cena letne vozovnice znaša 150,00 EUR, polletne vozovnice pa 87,50 EUR.

Veljavnost vozovnice:

 • mesečna – velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu,
 • mesečna za 10 voženj – velja v mesecu, za katerega je kupljena, neporabljene vožnje niso prenosljive v naslednji mesec,
 • letna vozovnica velja od 1.9. do 30.6.,
 • polletna velja od 1.9. do 31.1. ali od 1.2. do 30.6.

Nakup in vračilo vozovnice
Nakup vozovnice je možen od 25. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 19. v mesecu za tekoči mesec. Neuporabljeno mesečno vozovnico se lahko vrne le pred datumom začetka veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. V času veljavnosti vozovnice je možno vračilo letnih in polletnih vozovnic, vrne se delež neizrabljene voznine.

 

IZDAJANJE DOBROPISA ZA NEKORIŠČENE VOZOVNICE V ČASU EPIDEMIJE

Vsi potniki z veljavnimi mesečnimi, polletnimi ali letnimi vozovnicami v mesecu marcu so upravičeni do dobropisa v sorazmernem deležu nekoriščenja vozovnic. Imetniki letnih vozovnic ki od 13.3. niso koristili vozovnic jim pripada dobropis do 70€. Če je potnik v mesecu maju ali juniju koristil vozovnico vsaj enkrat do dobropisa za ta mesec ni upravičen. 

Dobropis se lahko koristi pri nakupu kateregakoli IJPP produkta (enkratna vozovnica, subvencionirana vozovnica, imenska vozovnica). Po mesecu oktobru se predvideva tudi možnost vračila gotovine. Le to bo možno le na prodajnem mestu kjer ste vozovnico kupili skupaj z originalnim računom.


Splošne mesečne in letne vozovnice

Splošne imenske vozovnice so enotne vozovnice, ki omogočajo prevoz z avtobusi in vlaki. Potnik lahko na relaciji za katero velja njegova vozovnica potuje z vsemi vrstami prevoza in z vsemi prevozniki, ki izvajajo registrirane medkrajevne linije javnega potniškega prometa.

Možen je nakup neimenske vozovnice, pri kateri je cena določena v višini 32 voženj na najkrajši relaciji med dvema krajema ali imenska vozovnica, ki ima bistveno ugodnejšo ceno, ki je določena v višini 26 voženj.

Cena letne imenske vozovnice je določena v višini osemkratnika splošne imenske mesečne vozovnice.

Veljavnost mesečne imenske vozovnice je od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.

Veljavnost letne imenske vozovnice je 12 mesecev od meseca nakupa.

 

Dodatne informacije: 051 637 443 Robi

V petek, 24.8.2018, je bil v Uradnem listu 57/18 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Sprememba se nanaša na podaljšanje načina določitve višine subvencije v prehodnem obdobju. Pravilnik je dosegljiv na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf