Vozovnice

Potrebna dokumentacija za nakup vozovnice 2019/2020

 Opozorilo: Če je vlagatelj mladoleten je na vlogi potrebno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku.
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
“Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika.”
Dodatne informacije: 051 637 443 Robi

Čas prodaje in prodajna mesta:

Vozovnico lahko kupite v predprodaji po 21. avgustu 2019 na prodajnih mestih prevoznikov
NOVAK BUS, d.o.o. Planinska cesta 24, 8290 Sevnica.
 
Več o enotni vozovnici IJPP
Več o integriranemu javnemu potniškemu prometu IJPP
 
PRODAJA VOZOVNIC OD 21.08.2019 DALJE PO PRILAGOJENEM DELOVNEM ČASU:
sreda, 21.08. do petek, 23.08.: 09:00 – 12:00
ponedeljek, 26.08. do petek, 30.08.: 09:00 – 15:00
sobota, 31.08.: 08:00 – 12:00

POZOR!
 V novem šolskem letu je prav tako možen nakup letne in polletne subvencionirane vozovnice, vendar le do 19.09.2019.

Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice za šolsko leto 2019/2020
Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih sprembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec “Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice”.
Upravičenec do nakupa subvencionirane dijaške vozovnice je:
vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

 • dijaka,
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju ali prijavljen na zavodu, do 26. leta starosti,

Status potrdi vzgojno-izobraževalni zavod v drugem delu obrazca »Vloga«.
Za nakup vozovnice potrebujete:

 • Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice, ki mora bitipravilno izpolnjen in s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa potrjen ALI izpolnjeno vlogo s potrdilom o vpisu.
 • “Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja” (v primeru praktičnega izobraževanja)

Vlogo dobite:

Vrste subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna,
 • mesečna za 10 voženj

V letošnjem šolskem letu so v ponudbi tudi:

 • letna vozovnica in letna vozovnica za 10 voženj,
 • polletna vozovnica in polletna vozovnica za 10 voženj.

POMEMBNO – letno in polletno vozovnico je možno kupiti samo v septembru!
CENE DIJAŠKIH VOZOVNIC

Cene vozovnic so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

Razredi oddaljenosti   Cena MESEČNE Cena LETNE Cena POLLETNE
       -20%  -10%
do vključno 60 km   25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km   35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km   55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

Cena mesečne vozovnice za 10 voženj je enotna, ne glede na  razdaljo prevoza, in znaša 20,00 EUR, cena letne vozovnice znaša 150,00 EUR, polletne vozovnice pa 87,50 EUR.
Veljavnost vozovnice:

 • mesečna – velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu,
 • mesečna za 10 voženj – velja v mesecu, za katerega je kupljena, neporabljene vožnje niso prenosljive v naslednji mesec,
 • letna vozovnica velja od 1.9. do 30.6.,
 • polletna velja od 1.9. do 31.1. ali od 1.2. do 30.6.

Nakup in vračilo vozovnice
Nakup vozovnice je možen od 25. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 19. v mesecu za tekoči mesec. Neuporabljeno mesečno vozovnico se lahko vrne le pred datumom začetka veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. V času veljavnosti vozovnice je možno vračilo letnih in polletnih vozovnic, vrne se delež neizrabljene voznine.

Čas prodaje in prodajna mesta
Vozovnico lahko kupite po 21. avgustu 2019 na prodajnem mestu Avtobusni prevozi NOVAK BUS, d.o.o. Planinska cesta 24, 8290 Sevnica.

V petek, 24.8.2018, je bil v Uradnem listu 57/18 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Sprememba se nanaša na podaljšanje načina določitve višine subvencije v prehodnem obdobju. Pravilnik je dosegljiv na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf