Vozovnice

Spoštovani,
na spletni strani https://subvencije.ijpp.si je bila objavljena nova novica.

Podaljšanje veljavnosti marčevskih mesečnih subvencioniranih vozovnic

Pozdravljeni,

ker se s 21.3.2021 prične predprodaja subvencioniranih vozovnic za mesec april, vas prosimo, da na vsa vaša prodajna mesta posredujete obvestilo ministrstva:

Ministrstvo za infrastrukturo bo v primeru, da Vlada RS s sklepom podaljša izvajanje pouka po modelu C za upravičence do subvencioniranega prevoza v mesec april, podaljšalo veljavnost kupljenih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesec marec do konca meseca aprila. Podaljšanje veljavnosti marčevskih subvencioniranih vozovnic se bo izvedlo do 2. 4. 2021. Za polletne in letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecu marcu, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti vozovnice za mesece marec.

V primerih, da se bo v mesecu aprilu pouk izvajal na daljavo ali v celoti na šolah, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice za mesec marec.

Neizkoriščena vrednost vozovnice bo na IJPP kartico imetnika naložena do konca meseca aprila.

Zaradi navedenega upravičence do subvencioniranega prevoza pozivamo, da z nakupom mesečnih subvencioniranih vozovnic za mesec april počakajo do odločitve Vlade Republike Slovenije glede modela izvajanja pouka.

Hvala in lep pozdrav,


Izplačilo neizkoriščene vrednosti vozovnice

Potniki, ki imajo zapisano neizkoriščeno vrednost vozovnice na kartici IJPP, lahko dobijo izplačilo sredstev. Za izplačilo sredstev, potniki na prodajno mesto prevoznika predložijo IJPP kartico, obrazec za nakazilo neizkoriščene vrednosti vozovnice in osebni dokument. Potniki, ki želijo nakazilo na njihov tekoči račun, na prodajno mesto prevoznika predložijo izpolnjen obrazec iz priloge, IJPP kartico in osebni dokument. Zaželeno je, da potniki uredijo izplačila vrednosti na prodajnem mestu prevoznika, pri katerem je bil opravljen nakup vozovnice.

Izplačilo je možno le v enkratnem znesku, osnova za izplačilo pa je znesek vrednosti na IJPP kartici . 

Neizkoriščeno vrednost vozovnice lahko potniki koristijo od 1. 8. 2020 za nakup vozovnic v sistemu IJPP.  Vrednost, zapisano na IJPP kartici,  je potrebno porabiti (za nakup ali izplačilo) do 30. 6. 2021. Po tem datumu neizkoriščena vrednost vozovnice zapade.

V prilogi je objavljen Obrazec za nakazilo neizkoriščene vrednosti vozovnice.

Obrazec_za_nakazilo_neizkoriscene_vrednosti_vozovnice.pdf

 


Vozovnico lahko kupite v predprodaji na prodajnem mestu.
NOVAK BUS, d.o.o. Planinska cesta 24, 8290 Sevnica.
 
 
ODDAJA DOKUMENTOV ZA IZDELAVO VOZOVNICE, JE PO DOGOVORU MOŽNA TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA – 051 637 443
 

ZA VSAKO ŠOLSKO LETO JE POTREBNO PRVI NAKUP VOZOVNICE NAREDITI NA PRODAJNEM MESTU PREVOZNIKA.

(tisti, ki že imate kartico jo morate prinesti sabo)

PRVI NAKUP V NOVEM ŠOLSKEM LETU NA AVTOBUSU NI MOŽEN!

 
 
 
 

Za nakup vozovnice potrebujete:

 • Vlogo – potrebne podatke za izdajo subvencionirane vozovnice, ki mora biti pravilno izpolnjena – EMŠO.
 • Potniki, ki ste že uporabniki sistema IJPP, morate obvezno priložiti kartico in  vlogo – potrebne podatke, za novo šolsko leto na prodajnem mestu ob nakupu nove vozovnice
 • “Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja” (v primeru praktičnega izobraževanja)
 • Plačilo je možno le z gotovino.

Vlogo dobite:

 

 Opozorilo: Če je vlagatelj mladoleten je na vlogi potrebno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku.
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
“Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«

Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice za šolsko leto 2020/2021
Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih sprembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec “Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice”.
Upravičenec do nakupa subvencionirane dijaške vozovnice je:
vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

 • dijaka,
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju ali prijavljen na zavodu, do 26. leta starosti,
 • Status potrdi vzgojno-izobraževalni zavod v drugem delu obrazca »Vloga«.

Vrste subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna,
 • mesečna za 10 voženj
 • letna vozovnica in letna vozovnica za 10 voženj,
 • polletna vozovnica in polletna vozovnica za 10 voženj.

CENE DIJAŠKIH VOZOVNIC

Cene vozovnic so odvisne od razdalje prevoza in znašajo:

Razredi oddaljenosti   Cena MESEČNE Cena LETNE Cena POLLETNE
       -20%  -10%
do vključno 60 km   25,00 EUR 200,00 EUR 112,50 EUR
več kot 60 do 90 km   35,00 EUR 300,00 EUR 162,50 EUR
več kot 90 km   55,00 EUR 500,00 EUR 262,50 EUR

Cena mesečne vozovnice za 10 voženj je enotna, ne glede na  razdaljo prevoza, in znaša 20,00 EUR, cena letne vozovnice znaša 150,00 EUR, polletne vozovnice pa 87,50 EUR.

Veljavnost vozovnice:

 • mesečna – velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu,
 • mesečna za 10 voženj – velja v mesecu, za katerega je kupljena, neporabljene vožnje niso prenosljive v naslednji mesec,
 • letna vozovnica velja od 1.9. do 30.6.,
 • polletna velja od 1.9. do 31.1. ali od 1.2. do 30.6.

Nakup in vračilo vozovnice
Nakup vozovnice je možen od 25. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 19. v mesecu za tekoči mesec. Neuporabljeno mesečno vozovnico se lahko vrne le pred datumom začetka veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. V času veljavnosti vozovnice je možno vračilo letnih in polletnih vozovnic, vrne se delež neizrabljene voznine.

 

IZDAJANJE DOBROPISA ZA NEKORIŠČENE VOZOVNICE V ČASU EPIDEMIJE

Vsi potniki z veljavnimi mesečnimi, polletnimi ali letnimi vozovnicami v mesecu marcu so upravičeni do dobropisa v sorazmernem deležu nekoriščenja vozovnic. Imetniki letnih vozovnic ki od 13.3. niso koristili vozovnic jim pripada dobropis do 70€. Če je potnik v mesecu maju ali juniju koristil vozovnico vsaj enkrat do dobropisa za ta mesec ni upravičen. 

Dobropis se lahko koristi pri nakupu kateregakoli IJPP produkta (enkratna vozovnica, subvencionirana vozovnica, imenska vozovnica). Po mesecu oktobru se predvideva tudi možnost vračila gotovine. Le to bo možno le na prodajnem mestu kjer ste vozovnico kupili skupaj z originalnim računom.


Splošne mesečne in letne vozovnice

Splošne imenske vozovnice so enotne vozovnice, ki omogočajo prevoz z avtobusi in vlaki. Potnik lahko na relaciji za katero velja njegova vozovnica potuje z vsemi vrstami prevoza in z vsemi prevozniki, ki izvajajo registrirane medkrajevne linije javnega potniškega prometa.

Možen je nakup neimenske vozovnice, pri kateri je cena določena v višini 32 voženj na najkrajši relaciji med dvema krajema ali imenska vozovnica, ki ima bistveno ugodnejšo ceno, ki je določena v višini 26 voženj.

Cena letne imenske vozovnice je določena v višini osemkratnika splošne imenske mesečne vozovnice.

Veljavnost mesečne imenske vozovnice je od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.

Veljavnost letne imenske vozovnice je 12 mesecev od meseca nakupa.

 

Dodatne informacije: 051 637 443 Robi

V petek, 24.8.2018, je bil v Uradnem listu 57/18 objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza. Sprememba se nanaša na podaljšanje načina določitve višine subvencije v prehodnem obdobju. Pravilnik je dosegljiv na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf