Vozovnice


Predvideno se predprodaja subvencioniranih vozovnic za šolsko leto 2023/2024 prične na prodajnem mestu Novak Bus v Petek 25.8.23 in od 28.8.23 do 31.8.23, Pon. – Čet.: 8:00-16:00

objavljeno, 14.8.2023

KAJ POTREBUJETE:

STARI UPORABNIKI:

 • IZPOLNJENO NOVO VLOGO (ki jo izpolni vsak sam, če imate izpolnjeno staro vlogo jo ravno tako lahko oddate)
 • OSEBNI DOKUMENT
 • IJPP KARTICO
 • IN DENAR ZA NAKUP VOZOVNICE – plačilo je možno le z gotovino.

NOVI UPORABNIKI:

 • IZPOLNJENO NOVO VLOGO (ki jo izpolni vsak sam, če imate izpolnjeno staro vlogo jo ravno tako lahko oddate)
 • OSEBNI DOKUMENT
 • IN DENAR ZA NAKUP VOZOVNICE – plačilo je možno le z gotovino.

→ vloga_za_izdajo_subvencionirane_vozovnice, z navodili.pdf

→ vloga_za_izdajo_subvencionirane_vozovnice.pdf

→ Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja (prenesi vlogo)

→ Obrazec_za_nakazilo_neizkoriscene_vrednosti_vozovnice.pdf

→ https://subvencije.ijpp.si    –   Vsa aktualna obvestila  

→ IJPP


CENE SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

Vrsta vozovnice mesečna letna (12 mesecev)
M SLO od 2 km 25 EUR 200 EUR
M 10 za 10 voženj 20 EUR 160 EUR
registriran športnik 20 EUR 160 EUR

Doplačila za mestni promet (kombinirana vozovnica z regionalnim prevozom)

kombinirana vozovnica mesečno doplačilo letno doplačilo
Ljubljana: za območja 1, 2 in 3 10 EUR 100 EUR
Maribor 5 EUR 50 EUR
Kranj, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Jesenice, Krško, Celje brezplačno brezplačno

Cene vozovnic za mestni promet v primeru, da nimate kombinirane vozovnice (direktna vozovnica)

direktna vozovnica cene mesečne cena letne
Ljubljana območje 1 20 EUR  
Ljubljana območje 2 25 EUR  
Ljubljana območje 3 25 EUR  
Maribor 16 EUR 160 EUR
Kranj 5 EUR 50 EUR
Koper 5 EUR 50 EUR
Novo mesto 5 EUR 50 EUR
Jesenice 15 EUR 150 EUR
Krško 5 EUR 50 EUR
Celje 5 EUR 50 EUR
 • Neglede na Dijaški ali Študentski dom si lahko vsak uporabnik izbere svoj tip vozovnice.
 • Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta – 12 mesecev.
 • Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev.

Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Kdo je upravičen do subvencionirane vozovnice?

Do subvencionirane vozovnice ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti ali niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujete po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da imate status:

 • učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
 • dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
 • osebe, ki se izredno izobražuje po programu osnovne šole za odrasle in programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
 • študenta.

Registrirani športniki, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja, pravico do brezplačne vozovnice za območje Slovenije, če že imate subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do nakupa subvencionirane vozovnice pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse ostale upravičence.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice, ki se izobražujete v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter nimate pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, imate pravico do subvencije prevoza v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega linijskega prevoza, organiziranega v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem izobražujete.

Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.

Pogoj oddaljenosti 2 km je določen z razdaljo med naslovom bivanja in naslovom izobraževanja.

Vrste subvencioniranih vozovnic:

 • mesečna SLO
 • letna vozovnica SLO 
 • mesečna za 10 voženj
 • letna vozovnica za 10 voženj

Veljavnost vozovnice:

 • Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta – 12 mesecev
 • Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta.

Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imate v mesecu juliju in septembru pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.


 

Dobroimetje na IJPP karticah

Sreda, 16. november 2022

Obveščamo vas, da se rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, ki ga imajo dijaki in študentje zapisanega na svojih IJPP karticah izteče dne 31.12.2022. Po tem datumu izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja za nakup vozovnic, ne bo več možno.

Ministrstvo za infrastrukturo je v obdobju epidemije Covid 19 imetnikom dijaških in študentskih subvencioniranih vozovnic povrnilo del kupnine za subvencionirane vozovnice, ki jih zaradi ukrepov niso mogli koristiti. Neizkoriščena vrednost subvencioniranih vozovnic se je dijakom in študentom v obliki dobroimetja zapisala na njihove IJPP kartice. Dobroimetje dijaki in študentje lahko dobijo izplačano ali ga uporabijo za nakup katerih koli IJPP vozovnic.

Na podlagi Sklepa ministra za infrastrukturo št. 371-13/2019/45 z dne 8.12.2021, je bil določen rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, to je do 31.12.2022. Po tem datumu ne več možno izplačilo oziroma koriščenja dobroimetja.

Dijake in študente, ki še niso uredili izplačila dobroimetja oziroma ga niso koristili za nakup vozovnic, pozivamo, da to storijo čim preje oziroma najkasneje do 31.12.2022.

Izplačilo dobroimetja dijaki in študenti uredite na prodajnih mestih prevoznikov.

Ministrstvo za infrastrukturo

 


Splošne mesečne in letne vozovnice

Splošne imenske vozovnice so enotne vozovnice, ki omogočajo prevoz z avtobusi in vlaki. Potnik lahko na relaciji za katero velja njegova vozovnica potuje z vsemi vrstami prevoza in z vsemi prevozniki, ki izvajajo registrirane medkrajevne linije javnega potniškega prometa.

Možen je nakup neimenske vozovnice, pri kateri je cena določena v višini 32 voženj na najkrajši relaciji med dvema krajema ali imenska vozovnica, ki ima bistveno ugodnejšo ceno, ki je določena v višini 26 voženj.

Cena letne imenske vozovnice je določena v višini osemkratnika splošne imenske mesečne vozovnice.

Veljavnost mesečne imenske vozovnice je od 0.00 ure prvega dne v mesecu, do 23.59 prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.

Veljavnost letne imenske vozovnice je 12 mesecev od meseca nakupa.

 

Dodatne informacije: 051 637 443 Robi

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem listu RS št. 133/21 objavljena 23.8.2021 in začneta veljati z 24.8.2021. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list RS 133/21.