Povezave do voznih redov

E- karta vozni redi NOVAK BUS

NOVAK BUS pdf

 

Linijski prevozi na relaciji Sevnica – Novo mesto

Uporabniki na tej relaciji so dijaki, ki imajo pretežno mesečne vozovnice. Dijaške mesečne vozovnice so subvencionirane po navodilih Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Linija obratuje v času šolskega pouka, po določenem voznem redu.

  • Posebni javni oz. pogodbeni linijski prevozi

Naši avtobusni vozijo na več relacijah in za več naročnikov. Naročniki so razna podjetja, vozimo pa tudi za potrebe osnovnih šol.

  • Občasni prevozi

Občasne prevoze opravljamo za različne turistične agencije, društva, osnovne in srednje šole ter druge naročnike. Nameni prevozov so različni, bodisi da gre za sklop turističnega aranžmaja ali izleta, prevoz na letovanje, transferji na letališča, prevozi na razne prireditve, ekskurzije …