Obvestilo:

Zaradi omejitve na vozišču, je do nadaljnjega postajališče v GABRIJELAH za linijske avtobuse v času šolskega pouka ukinjeno. Avtobusi ne vozijo več na relaciji, Krmelj – Gabrijele – Pijavice in obratno Pijavice – Gabrijele – Pijavice. Nova relacija: Krmelj – Tržišče – Skrovnik – Pijavice in obratno. Hvala za razumevanje

Sprememba na voznih redih z 1.9.2022

Na voznih redih je odstranjeno postajališče Gabrijele in Krmelj (pri novi šoli)

________________________________________________________________________________________________________________

→ VOZNI REDI.pdf – prenesi


VOZNI RED: SEVNICA-DOL — ukinjen z 30.6.2022


→ VOZNI RED 13 OŠ ANE GALE, OŠ ŠENTJANŽ, OŠ KRMELJ – kombi.pdf

→ VOZNI RED 13 OŠ ANE GALE, OŠ ŠENTJANŽ, OŠ KRMELJ – kombi.jpg

____________________________________

→ VOZNI RED 11 OŠ SEVNICA OKROGLICE-RAZBOR-LISCE.pdf

→ VOZNI RED 11 OŠ SEVNICA OKROGLICE-RAZBOR-LISCE.jpg


→ VOZOVNICE


NIJZ je izdal higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, mestni, krajevni,..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Ob ponovni vzpostavitvi javnega potniškega prometa vas prosimo, da se držite navodil za preprečevanje širjenja COVID-19:

– POTUJEMO LE, ČE SMO ZDRAVI IN JE NUJNO POTREBNO

– OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE CELOTEN ČAS, KO SMO NA AVTOBUSU

– OB VSTOPU V AVTOBUS SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE IN SE DOTIKAJTE ČIM MANJ POVRŠIN NA AVTOBUSU

– UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO

Natančnejša navodila in priporočila si lahko preberete na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf

Na Ministrstvu za infrastrukturo so objavili enotno telefonsko številko, na kateri boste dobili vse odgovore v zvezi z izvajanjem avtobusnega potniškega prometa:  01 478 85 12.

 


Linijski prevozi na relaciji Sevnica – Šentjanž – Mokronog – Novo mesto – Trebnje – Mokronog – Sevnica

Uporabniki na tej relaciji so dijaki, ki imajo pretežno mesečne vozovnice. Dijaške mesečne vozovnice so subvencionirane po navodilih Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Linija obratuje v času šolskega pouka, po določenem voznem redu.

  • Posebni javni oz. pogodbeni linijski prevozi

Naši avtobusni vozijo na več relacijah in za več naročnikov. Naročniki so razna podjetja, vozimo pa tudi za potrebe osnovnih šol.

  • Občasni prevozi

Občasne prevoze opravljamo za različne turistične agencije, društva, osnovne in srednje šole ter druge naročnike. Nameni prevozov so različni, bodisi da gre za sklop turističnega aranžmaja ali izleta, prevoz na letovanje, transferji na letališča, prevozi na razne prireditve, ekskurzije …