________________________________________________________________________________________________________________

→ VOZNI REDI.pdf – prenesi

Sevnica, Šentjanž, Mokronog, Zbure, Novo mesto, Trebnje, Škocjan, Bučka,…

____________________________________

→ 23/24 VOZNI RED 11.1 OŠ BOŠTANJ Mrtovec-Kompolje-Šmarčna-Lisičje jame.pdf

→ 23/24 VOZNI RED 11.2 OŠ SEVNICA Okroglice-Razbor-Lisce.pdf

→ 23/24 VOZNI RED 13 OŠ ANE GALE, Šentjanž-Krmelj-Sevnica – kombi.pdf

→ 23/24 VOZNI RED 19 OŠ SEVNICA Veliko Podgorje, Zleteče – kombi.pdf


→ VOZOVNICE


Obvestilo:

Zaradi omejitve na vozišču, je do nadaljnjega postajališče v GABRIJELAH za linijske avtobuse v času šolskega pouka ukinjeno. Avtobusi ne vozijo več na relaciji, Krmelj – Gabrijele – Pijavice in obratno Pijavice – Gabrijele – Pijavice. Nova relacija: Krmelj – Tržišče – Skrovnik – Pijavice in obratno. Hvala za razumevanje
Linijski prevozi na relaciji:

Sevnica – Šentjanž – Mokronog – Novo mesto

Novo mesto – Trebnje – Mokronog – Sevnica

Novo mesto – Škocjan – Bučka – Sevnica

Uporabniki na tej relaciji so dijaki, ki imajo pretežno letne ali mesečne vozovnice. Dijaške mesečne vozovnice so subvencionirane po navodilih Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Linija obratuje v času šolskega pouka, po določenem voznem redu.

  • Posebni javni oz. pogodbeni linijski prevozi

Naši avtobusni vozijo na več relacijah in za več naročnikov. Naročniki so razna podjetja, vozimo pa tudi za potrebe osnovnih šol.

  • Občasni prevozi

Občasne prevoze opravljamo za različne turistične agencije, društva, osnovne in srednje šole ter druge naročnike. Nameni prevozov so različni, bodisi da gre za sklop turističnega aranžmaja ali izleta, prevoz na letovanje, transferji na letališča, prevozi na razne prireditve, ekskurzije …