Obveščamo vas, da je Vlada RS izdala sklep št. 18100-22/2020/1, s katerim je sprejela okvirni načrt sproščanja omejitev ukrepov, pri čemer se javni potniški promet sprosti od 11.5.2020 dalje.

NIJZ je izdal tudi higienska priporočila za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, mestni, krajevni,..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Ob ponovni vzpostavitvi javnega potniškega prometa vas prosimo, da se držite navodil za preprečevanje širjenja COVID-19:

– POTUJEMO LE, ČE SMO ZDRAVI IN JE NUJNO POTREBNO

– OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE CELOTEN ČAS, KO SMO NA AVTOBUSU

– OB VSTOPU V AVTOBUS SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE IN SE DOTIKAJTE ČIM MANJ POVRŠIN NA AVTOBUSU

– UPOŠTEVAJTE VARNOSTNO RAZDALJO 1,5m

– NAKUP VOZOVNIC PRI VOZNIKU TRENUTNO NI MOGOČ

Natančnejša navodila in priporočila si lahko preberete na povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prevozi_linijski_avtobusi.pdf

Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic

Na Ministrstvu za infrastrukturo so objavili enotno telefonsko številko, na kateri boste dobili vse odgovore v zvezi z izvajanjem avtobusnega potniškega prometa:  01 478 85 12.


Povezave do voznih redov

E- karta vozni redi NOVAK BUS

NOVAK BUS pdf

Linijski prevozi na relaciji Sevnica – Novo mesto

Uporabniki na tej relaciji so dijaki, ki imajo pretežno mesečne vozovnice. Dijaške mesečne vozovnice so subvencionirane po navodilih Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Linija obratuje v času šolskega pouka, po določenem voznem redu.

  • Posebni javni oz. pogodbeni linijski prevozi

Naši avtobusni vozijo na več relacijah in za več naročnikov. Naročniki so razna podjetja, vozimo pa tudi za potrebe osnovnih šol.

  • Občasni prevozi

Občasne prevoze opravljamo za različne turistične agencije, društva, osnovne in srednje šole ter druge naročnike. Nameni prevozov so različni, bodisi da gre za sklop turističnega aranžmaja ali izleta, prevoz na letovanje, transferji na letališča, prevozi na razne prireditve, ekskurzije …