Laško

Program in trajanje potovanja lahko prilagodimo vašim željam. Pokličite nas.

PROGRAM

Iz kraja po dogovoru (priporočamo ob ­___ uri) nas bo vodila pot v LAŠKO.

Dan bomo začeli z medeno pravljico čebelarstva Šolar, ki se s čebelami druži že 35 let.

Ob zgodbi o čebelarstvu nas bodo pogostili z medenimi napitki ter nam dali v pokušino več vrst medu. Seznanili nas bodo z njihovo dejavnostjo apiturizma, medenih masaž in sprostitvijo v apikomori.

Za konec pa nam bodo predstavili izdelavo lectovih src in medenjakov.

Obisk Laškega ne sme miniti brez ogleda Pivovarne, saj sega tradicija pivovarstva v mestu v leto 1825.

V popoldanskem času bomo v okolici mesta obiskali pozabljeni rudnik, ostanek nekdanjega rudnika svinca in srebra, Polhova jama. Tu naj bi rudo izkopavali že v času Marije Terezije, opuščeni rovi pa odkrivajo zgodbe o življenju in delu rudarjev tistega časa. Po ogledu se bomo okrepčali z degustacijo domačih izdelkov.

Laško pa ne bomo zapustili brez večerje in degustacije piva.

Povratek proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE
 • prevoz s sodobnim turističnim avtobusom
 • cestnine in parkirnine
 • zunanji ogledi po programu
 • voden ogled Polhove jame z degustacijo
 • voden ogled Pivovarne z degustacijo piva
 • ogled čebelarstva s pokušino
 • večerja
 • organizacija in vodenje izleta (vodič z licenco GZS)
 • osnovno nezgodno zavarovanje
 • DDV
NEOBVEZNA DOPLAČILA
 • vstopnine, ki niso zajete v programu